Privacy Policy – Estonia

Viimati muudetud 11 mai 2022

Starship Technologies Privaatsustingimused

Starship Technologies, Inc. ja selle tütar- ning sidusettevõtted (edaspidi koos “Starship,” “me,” või “meie”) on pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele ja teile positiivse kogemuse pakkumisele meie veebisaitide või teenuste kasutamisel.

Starship pakub kullerteenust autonoomsete robotitega. Robotid töötavad erinevates linna- ja eeslinnakeskkondades. Need on loodud ohutuna nii inimestele kui ka igat tüüpi liikluse jaoks. Meie teenus ja kullerteenuse robotid vastavad kõikide riikide, omavalitsuste ja keskkondade ohutus- ja privaatsusseadustele ning eeskirjadele, kus teenust osutatakse.

 

Kellele need tingimused kohalduvad?

Need tingimused kohalduvad Starshipi teenustele, rakendusele ja veebilehele (edaspidi koos nimetatud kui “Teenused”). See annab teile juhiseid teie õiguste ja kohustuste kohta seoses teie isikuandmetega.

Starshipi Privaatsustingimused (edaspidi “Privaatsustingimused”) kehtestavad ja annavad peamised põhimõtted, mida Starship järgib meie poolt kogutavate isikuandmete kaitsmisel. Pöörame tähelepanu, et mõned privaatsusõigused ja -kohustused võivad teatud asukohtades erineda vastavalt kohalikele seadustele, millisel juhul järgime kohalike seaduste nõudeid. 

 

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja või volitatud töötleja

Vastavalt EL-i isikuandmete kaitse üldmäärusele 2016/679 (edaspidi „GDPR“) peame teid teavitama teie isikuandmete vastutavast töötlejast. Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik või ametiasutus, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik või ametiasutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

Starship võib olla teie andmete vastutav töötleja või volitatud töötleja. Kui te kasutate Teenuseid otse, on Starship teie isikuandmete vastutav töötleja, mida töödeldakse teile Teenuste osutamise kontekstis. Kui teie isikuandmeid töötleb toidu või kaupade müüja (nt teie ja müüja vahel sõlmitud müügilepingu täitmiseks), on teie isikuandmete vastutav töötleja müüja ja käesolevad Privaatsustingimused sellisele töötlemisele ei kohaldu. Müüja privaatsustingimused on kättesaadavad müüja veebilehelt või muul müüja poolt kättesaadavaks tehtud viisil.

Kui kasutate meie Teenuseid Starshipi partneri kaudu, on teie isikuandmete vastutav töötleja partner ja volitatud töötleja on Starship. 

Kui kasutate mõnda Teenust Eestis, on Teenuste osutaja (ja vastavalt ülaltoodule kas vastutav töötleja või volitatud töötleja) Starship Technologies OÜ, registrikoodiga 12673365, registreeritud aadressil Eesti, Tallinn, Teaduspargi tänav 8, 12618. Soovime saada võimaluse kõikide teie murede lahendamiseks; aga kui soovite esitada kaebust või kui teile tundub, et me ei ole teie muret rahuldavalt käsitlenud, võite pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole (https://www.aki.ee). 

Kui kasutate mõnda Teenust Soomes, on Teenuste osutaja (ja vastavalt ülaltoodule kas vastutav töötleja või volitatud töötleja) Starship Technologies Oy, registrikoodiga 2837415-1, registreeritud aadressil Laivakatu 3 00150 Helsingi Soome. Soovime saada võimaluse kõikide teie murede lahendamiseks; aga kui soovite esitada kaebust või kui teile tundub, et me ei ole teie muret rahuldavalt käsitlenud, võite võtta ühendust Andmekaitse Ombudsmani Bürooga aadressil www.tietosuoja.fi.

Kui kasutate mõnda Teenust Ühendkuningriigis, on Teenuste osutaja (ja vastavalt ülaltoodule kas vastutav töötleja või volitatud töötleja) Inglismaal ja Walesis asutatud ettevõte Starship Technologies Ltd. (registrinumber 10071803), mille registrijärgne asukoht on Units B3/C+E, Denbigh Business Park Building B 23 First Avenue, Milton Keynes, Bucks, MK1 1DN. Soovime saada võimaluse kõikide teie murede lahendamiseks; aga kui soovite esitada kaebust või kui teile tundub, et me ei ole teie muret rahuldavalt käsitlenud, võite võtta ühendust Ühendkuningriigi Teabevoliniku Bürooga aadressil ico.org.uk.

Starshipiga saab igal ajal ühendust võtta e-posti teel aadressil data-protection@starship.co.

 

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Starship kogub isikuandmeid ainult asjakohasel seaduslikul põhjusel. Kasutame, töötleme ja jagame andmeid ainult sel eesmärgil, milleks need koguti.

+ Andmed, mis te meile esitate

Teie asukoht

Me peame teadma ja salvestama teie aadressi või tarnekoha, et robot saaks teile toidu või kauba kohale toimetada. 

Teie telefoninumber 

Me peame teadma teie telefoninumbrit, et teavitada teid kohaletoimetamisest ning võtta teiega ühendust Teenusega seotud probleemide või küsimuste korral. Telefoninumber toimib ka teie kui kliendi peamise identifitseerimistunnusena, mis võimaldab teil saada järjepidevat teenust ning säilitada oma eelistused ja makseviisid juhuks, kui vahetate teenuse jaoks kasutatavat seadet.

Teie e-posti aadress

Me peame teadma teie e-posti aadressi, et saata teile tellimuste ja maksete kviitungeid.

Teie tellimuste ja maksete ajalugu

Me säilitame infot teie varasemate tellimuste, maksete ja eelistuste kohta, et edaspidised tellimused oleksid kiiremad ja mugavamad.

Teie maksekaardi ja maksemeetodi andmed

Me säilitame teie maksekaardi andmed, et edaspidiste tellimuste eest tasumine oleks kiirem ja turvalisem. 

Starship ei pääse ligi täielikele krediidiandmetele ega salvesta neid. Me kasutame klientide kõigi krediitkaardiandmete töötlemiseks ja säilitamiseks turvalisi maksete töötlemise partnereid, kes on sertifitseeritud vastavalt PCI DSS-le (Payment Card Industry Data Security Standard).

Andmed teie vanuse kontrollimiseks

Teatud toodetel, mida meie teenuste kaudu müüakse ja tarnitakse, on seadusega kehtestatud vanusepiirangud. Selliseid kaupu sisaldavate tellimuste puhul peame kontrollima ja salvestama vastava kliendi vanuse. Selleks tuleb meil paluda, kinnitada ja säilitada teie isikut tõendavate dokumentide visuaalne koopia.

Kohustuslikud andmed

Üldreeglina on meie ja teie vahelise lepingu sõlmimiseks või teile Teenuste osutamiseks vajalik teie poolt isikuandmete esitamine. Näiteks – me vajame teile Teenuste osutamiseks teie e-posti aadressi. Seega, kui selliseid isikuandmeid ei esitata, ei saa me teile Teenuseid pakkuda. Kui aga isikuandmete esitamine ei ole rakenduses (või muul viisil) kohustuslikuks tehtud, siis selliste isikuandmete esitamine ei ole nõutav (see on vabatahtlik) ja esitamata jätmisel ei ole teile otseseid ebasoodsaid tagajärgi, kuigi mõned Teenuste funktsioonid võivad olla piiratud.

+ Andmed, mida kogume automaatselt

Logi- ja kasutusandmed

Me logime tehnilisi andmeid kui te saate Teenustele juurdepääsu ja kasutate neid. See võib hõlmata teie IP-aadressi, andmeid teie seadme ja veebibrauseri kohta. 

Küpsiste ja jälgimistehnoloogiaga kogutud andmed

Me kasutame küpsiseid oma veebisaidil ja sarnaseid tehnoloogiaid oma rakenduses. Kasutame seda teavet teie kasutuskogemuse ja Teenuste kvaliteedi parandamiseks. 

Starshipi robotite poolt jäädvustatud pildid ja videod

Meie robotid on varustatud mitme kaamera ja muude anduritega, mis võimaldavad neil ringi sõita ning tuvastada nende ümber olevaid takistusi, liiklust ja jalakäijaid. Osa neist jäädvustusest võidakse edastada Starshipi operatsioonikeskustesse või salvestada hilisemaks analüüsiks, et suurendada meie robotite ohutust ja tõhusust liikluses.

Anname endast parima, et mitte koguda ega salvestada nendel videotel olevate inimeste isikuandmeid ega tuvastatavaid pilte. Hägustame nendel videotel kõik inimeste kujutised ja hägustame robotkaamerate videovoo, kui roboteid juhib operaator.

Starshipi robotid ei salvesta ega jäädvusta mis tahes vestlusi ega heliandmeid.

 

Millised eesmärgid ja seaduslik alus on meil isikuandmete töötlemiseks?

Data Purpose of processing Lawful base of processing
Teie asukoht

Teie telefoninumber

Teie e-posti aadress

Teie tehingu- ja makseviisi andmed

Tellimuse vormistamine ja töötlemine ning soovitud toodete kohaletoimetamine Lepingu täitmine
Teie tellimuste ajalugu ja teenuste eelistused Teile kiirema ja mugavama teenuse pakkumine Lepingu täitmine
Teie vanuse kontrollimise ja isikut tõendava dokumendi andmed Teie vanuse kontrollimine vanusepiiranguga kaupade müümisel Seadusjärgne kohustus 

 

Millised on teie õigused?

Püüame alati tagada, et meie teave klientide kohta oleks usaldusväärne, täpne ja ajakohane. Teil on õigused seoses teie isikuandmetega. Palun vaadake allolevat loetelu, et näha, millised õigused need on ja kuidas neid kasutada.

Starship ei müü kunagi isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Järgnevalt loetletud õigused tulenevad Euroopas (Euroopa Liit, Euroopa Majanduspiirkond ja Ühendkuningriik) kohalduvast GDPR-st ja Californias kohalduvast CCPA-st. Me teeme võimalikuks nende õiguste kasutamise kõigile oma kasutajatele ja klientidele olenemata nende geograafilisest asukohast.

+ Õigus olla informeeritud

Teil on õigus saada teavet selle kohta, milliseid andmeid me teie kohta kogume, töötleme ja salvestame. 

Teabepäringud hõlmavad tavaliselt:

 • Meie kogutud isikuandmete kategooriaid või konkreetseid tüüpe.
 • Andmete kogumise, avalikustamise ja/või müümise ärilist eesmärki.
 • Allikaid, kust isikuandmed koguti.
 • Kolmandate isikute kategooriaid, kellega me isikuandmeid jagame.
 • Kriteeriumeid, mille alusel määratakse isikuandmete säilitamise aeg.
 • Teie isikuandmete põhjal tehtud automatiseeritud otsuste, sealhulgas profiilianalüüsi tegemise olemasolu.
 • Kaitsemeetmeid, mida oleme rakendanud teie andmete kaitsmiseks selle rahvusvahelisel edastamisel.

+ Juurdepääsuõigus 

Teil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele, et neid üle vaadata või uuendada ning parandada võimalikke ebatäpsusi. 

+ Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus paluda meil parandada isikuandmeid, mis on teie arvates ebatäpsed. See hõlmab ka õigust paluda meil täiendada teavet, mis on teie arvates puudulik või aegunud.

+ Õigus andmete kustutamisele

Teil on õigus nõuda Starshipi poolt salvestatud isikuandmete kustutamist. Pidage meeles, et me ei saa kustutada andmeid, mida töötleme lepinguliste või juriidiliste kohustuste täitmiseks.

+ Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus taotleda oma andmete ülekandmist teise sarnasesse teenusesse ulatuses, milles see on tehniliselt teostatav.

+ Õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele

Kui te elate meie teenuseid kasutades EL-is või Ühendkuningriigis, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

+ Võrdne teenindus ja hind

Teil on õigus olla mittediskrimineeritud, kui kasutate oma õigusi vastavalt GDPR-ile või CCPA-le. Kui te kasutate mõnda oma õigust, ei keela me teile kaupade ostmist või teenuste saamist, ei määra teistsugust hinda, ei määra trahve, ei paku teistsugust teenust või teenuse kvaliteeti ega paku teistsugust hinda või tariifi või kaupade või teenuste erinevat taset või kvaliteeti.

+ Muud õigused

Vastavalt GDPR-ile on teil ka õigus: i) taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist; ii) esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele; ja iii) võtta tagasi nõusolek (olukordades, kus oleme küsinud teilt nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks).

+ Kuidas oma õigusi kasutada?

Eespool loetletud õiguste kasutamiseks ja oma isikuandmetega seotud päringu tegemiseks saatke meile e-kiri aadressile data-protection@starship.co koos oma päringu ja ees- ning perekonnanimega. Starshipiga saate ühendust võtta ka meie veebisaidil või rakenduses leiduvate klienditoe kanalite kaudu. 

Pange tähele, et teatud taotluste rahuldamiseks peame enne privaatsustaotlusele vastamist kontrollima teie isikusamasust, mille tõttu võite olla kohustatud esitama Starshipile fotograafilisi isikuandmeid. Kuna Starshipi teenuste kasutamiseks on sageli vaja teie isikuandmeid, näiteks teie e-posti aadressi, säilitame isikuandmeid seni, kuni teie konto on aktiivne. Pange tähele, et teatud isikuandmeid võidakse meie süsteemides säilitada, kui seadus seda nõuab.

Kellega me teie andmeid jagame?

Peatükis 5 loetletud töötlemise eesmärkide teostamiseks võib Starship jagada või avaldada isikuandmeid järgnevatele isikutele:

 • Starshipi tütarettevõtted, sidusettevõtted ja muud seotud ettevõtted peatükis 5 loetletud eesmärkidel.
 • Teenusepakkujad ja äripartnerid meie äritegevuse läbiviimiseks, meie toodete või teenuste tarnimiseks, täiustamiseks ja kohandamiseks, meie äritegevusega seotud turundus- ja teabeedastuste saatmiseks, maksete töötlemiseks ja muude seaduslike eesmärkide täitmiseks, mis on lubatud kehtiva seadusega või muul viisil teie nõusolekuga.

Starship võib avaldada teie isikuandmeid ka järgmistel juhtudel:

 • järgimaks seadust, kohtumäärust või -otsust, valitsuse taotlust või muud juriidilist protsessi;
 • kaitsmaks Starshipi või teiste huve, õigusi, turvalisust või vara;
 • kaitsmaks pettuste eest või täitmaks riskijuhtimise eesmärke;
 • vastamaks vastanduvatele  kolmandatele isikutele (st vastaspooltele ja nende kaitsjatele ja teistele esindajatele) kohtuvaidluse kontekstis.

Lisaks sellele, kui Starship müüb kogu oma äri või osa sellest või müüb või võõrandab varasid või on muul viisil seotud ühinemise või ettevõtte üleminekuga, olete te teadlik, et Starship võib selle tehingu raames edastada teie isikuandmeid kolmandale osapoolele.

Kõigil juhtudel nõuab Starship, et kõik mitteseotud kolmandad osapooled käsitleksid isikuandmeid konfidentsiaalsena. Starship ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele nende enda turunduseesmärkidel ilma teie nõusolekuta.

Kas edastame teie andmeid üle piiri?

Ülemaailmse organisatsioonina võime edastada teie isikuandmeid Starshipi sidusettevõtetele, agentidele, töövõtjatele, teenusepakkujatele ja kolmandatele osapooltele erinevates riikides ja jurisdiktsioonides üle maailma. Kui kohaldatav seadus seda lubab, siis olete meie Teenuseid kasutades teadlik sellise teabe edastamisest, töötlemisest ja säilitamisest väljaspool oma elukohariiki, kus andmekaitsestandardid võivad erineda.

Starship kaitseb ja võimaldab isikuandmete ülemaailmset edastamist mitmel viisil:

+ EL Komisjoni Lepingu Tüüptingimused (Standard Contractual Clauses)

Lepingu Tüüptingimused on üks paljudest mehhanismidest, mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud, et tagada piisavad kaitsemeetmed isikuandmetele, mis edastatakse EList riikidesse, kus ei pakuta Euroopa Komisjon hinnangul piisavat kaitset isikuandmetele. Mõnel juhul tugineb Starship isikuandmete seaduslikul edastamisel Lepingu Tüüptingimustele.

+ EL Komisjoni piisava kaitse otsused (Adequacy Decisions)

EL määruse kohaselt võivad rahvusvahelised edastused toimuda siis, kui üksikisikute andmekaitse põhiõigus on piisavalt kaitstud. Euroopa Komisjon on otsustanud, et mitmed riigid tagavad piisava kaitsetaseme. Mõnel juhul tugineb Starship isikuandmete seaduslikul edastamisel piisava kaitse otsusele.

+ Ühendkuningriik

Ühendkuningriik astus Euroopa Liidust välja, mis tähendab, et GDPR-i kohaselt peavad Ühendkuningriigis olema kehtestatud piisavad kaitsemeetmed isikuandmete EList ja ELi edastamiseks. 2021. aasta juunis kiitis Euroopa Komisjon heaks Ühendkuningriigi kaitse piisavuse, mis tähendab, et isikuandmeid saab saata Ühendkuningriigist EMP riiki ilma täiendavate kaitsemeetmeteta.

 

Kas hoiame teie andmeid turvaliselt?

Starshipil on füüsilised, halduslikud ja tehnilised kaitsemeetmed, mis aitavad kaitsta Starshipi poolt kogutavaid isikuandmeid. Kuigi internet ei ole täielikult turvaline, võtame teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks kasutusele mõistlikud ja asjakohased meetmed.

Mis tahes isikuandmeid, mida Starship kogub või saadab, edastatakse üksnes turvaliste, autenditud ja krüpteeritud andmeedastuskanalite kaudu. Juurdepääs mis tahes isikuandmetele meie süsteemides ja kontorites on kaitstud kohustusliku rollipõhise juurdepääsukontrolli ja tugeva mitmefaktorilise autentimisega. Oma süsteemide ja salvestusruumi kaitseks järgime turvalisuse valdkonnas kehtivaid standardeid ja tavasid. Samuti hoolitseme selle eest, et kõik meie töötajad oleksid teadlikud klientide isikuandmete käsitlemise ja kaitsmise reeglitest ja nõuetest.

 

Kui kaua säilitame teie isikuandmeid?

Starship säilitab teie isikuandmeid vastavalt vajadusele eesmärkide täitmiseks, milleks need koguti, nagu on loetletud peatükis 5. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid vastavalt meie ärilistele vajadustele, juriidilistele kohustustele, vaidluste lahendamiseks, meie varade kaitsmiseks ja meie lepingute täitmiseks.

 

Meie poolt kasutatud küpsised

Kasutame oma veebisaidil ainult “hädavajalikke” küpsiseid. Need on küpsised, mis on vajalikud veebisaidi korralikuks toimimiseks. 

 

Privaatsustingimuste muudatused

Starship jätab endale õiguse käesolevaid Privaatsustingimusi igal ajal muuta. Kui me teeme muudatusi, mis muudavad isikuandmete kogumise, kasutamise või jagamise viisi, siis sätestame need muudatused käesolevatesse Privaatsustingimustesse. Kui teeme oma Privaatsustingimustesse olulisi muudatusi, võime teid enne muudatuste jõustumist teavitada ka muul viisil, näiteks tehes oma rakendusse teate või saates teile teavituse. 

 

Kontaktandmed

Starshipiga saab igal ajal ühendust võtta e-posti teel aadressil data-protection@starship.co

Meiega saab ühendust võtta ka meie klienditoe kanalite kaudu, mis on saadaval meie Starship Deliveries rakenduses või meie juriidilisel aadressil, mis on saadaval meie veebisaidil.